Position: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

ทำงานกับหน่วยงานพันธมิตรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสำหรับส่งเสริมระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบและพิจารณาความเป็น Startup, CVC/VC, Accelerator/Incubator/Coworking space
อาธิ จากข้อมูลทั้ง กรมพัฒนาธุรกิจ(DBD), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI), TCVA, TTSA, DEPA และ ททท. เป็นต้น

สัญญา 10 เดือน และมีโอกาสต่อสัญญา

เพศ: หญิง
อายุ: ไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน: 15,000 - 25,000
Location: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ลักษณะงาน
- บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมฐานข้อมูล
- ดูแลงานเอกสารอย่างเป็นระบบ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถเข้าร่วมประชุม พร้อมสรุปการทำงานได้ดี
- สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทผ่านระบบของ กรมพัฒนาธุรกิจ(DBD)
- ติดต่อหน่วยงานที่ขอรับการตรวจสอบเช่น VC/Accelerator เพื่อพิจารณา
- ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชอบสืบค้นข้อมูล
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- self-motivated
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ชอบติดต่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถใช้ program สถิติต่าง ๆ เบื้องต้นเช่น Excel ได้